Dieffenbachia Compacta (Dumbcane)
Dieffenbachia Compacta (Dumbcane)
Dieffenbachia Compacta (Dumbcane)
Dieffenbachia Compacta (Dumbcane)
Dieffenbachia Compacta (Dumbcane)
Dieffenbachia Compacta (Dumbcane)

Dieffenbachia Compacta (Dumbcane)

Regular price $7.90

Dieffenbachia Compacta Live Tropical Houseplant Dumbcane Indoor Live Plant Desk Plant Office Plant Home Decor Room Decor Tropical Houseplant