Sansevieria Kirkii (Coppertone)
Sansevieria Kirkii (Coppertone)
Sansevieria Kirkii (Coppertone)
Sansevieria Kirkii (Coppertone)
Sansevieria Kirkii (Coppertone)
Sansevieria Kirkii (Coppertone)
Sansevieria Kirkii (Coppertone)
Sansevieria Kirkii (Coppertone)
Sansevieria Kirkii (Coppertone)
Sansevieria Kirkii (Coppertone)
Sansevieria Kirkii (Coppertone)

Sansevieria Kirkii (Coppertone)


RARE Sansevieria Kirkii 'Coppertone' Plant, Snake Plant 'Coppertone' Sansevieria, Snake Plant 'Coppertone' Pulchra Large Size